Bieżące informacje

| more
Pragniemy poinformować naszych klientów, że na tę chwilę trwa
aktualizacja wiosennej oferty. Na stronę sklepu wprowadzane są nowe
rośliny, zarówno takie, które będą przez nas produkowane od wiosny lub
których termin dostępności nie został jeszcze potwierdzony przez
producentów. Również podane na tę chwilę ceny są cenami prognozowanymi i
ostatecznie mogą się zmienić, zarówno w górę jak i w dół.